“The Sirens of the Lambs” ???

NL?? – EN??

“The Sirens of the Lambs” ???

Banksy, is een anonieme Britse graffitikunstenaar bekend om zijn antiautoritaire kunst, vaak uitgevoerd in de openbare ruimte. Hij beschrijft zichzelf als een “kwaliteitsvandaal,” en daagt het gezag uit van zowel politieke als kunstinstellingen. Met behulp van de stenciltechniek om zijn snelheid te vergroten ontwikkelde hij een persoonlijke iconografie van zeer herkenbare beelden, zoals ratten, politieagenten, een meisje met een ballon in de vorm van een hart en iconische Amerikaanse symbolen. Banksy produceert ook installaties en initieert performances. Zijn “The Sirens of the Lambs” is een oude veevervoer truck die ironisch door het trendy “Meat Packing District” in New York toerde in 2013. De truck is gevuld met speelgoed dieren die hun hoofd steken tussen de planken van de truck en piepende speelgoed geluiden maken. Hiermee vraagt Banksy aandacht voor de dieronvriendelijke productiemethoden van vlees. Bekijk de video en laat ons weten of je vindt dat Banksy erin is geslaagd de rechten van dieren succesvol aan te kaarten.

http://youtu.be/WDIz7mEJOeA

“The Sirens of the Lambs” ???

Banksy, is an anonymous British graffiti artist known for his antiauthoritarian art, often done in public places. He describes himself as a “quality vandal,” challenging the authority of political and art institutions. Using stencils to enhance his speed, he developed a distinctive iconography of highly recognizable images, such as rats, policemen, a girl with a heart shaped balloon and iconic American symbols. Banksy also produces installations and performances. His “Sirens of the Lambs” is a slaughterhouse delivery truck that toured the trendy “Meat Packing District” in New York. It is filled with animal toys, squeaking through the boards of the truck making horrible toy noises to raise awareness of the animal’s distress during harmful meat production practices. Watch the video and let us know if you think he succeeded in his quest for animal rights.

http://youtu.be/WDIz7mEJOeA

foto van Let's Talk About Art.nl.
foto van Let's Talk About Art.nl.