Kunst en kunstenaarschap gaan al eeuwenlang hand in hand met maatschappijkritiek en ethische schandalen. Tijdens deze dialoog verkennen we hoe kunst en de kunstenaar de geldende normen en waarden van een samenleving steeds weer hebben weten te tarten en op te rekken. Vrijheid van expressie is nog altijd een actueel thema in de maatschappij. De kunstenaar heeft in de meeste landen de vrije hand om zich te uiten en een debat uit te lokken. Toch klinkt er kritiek en er is onduidelijkheid. Wat is nu eigenlijk de taak van de kunstenaar? Hoe ver mag vrijheid van expressie gaan? Waar ligt de ethische grens van spot en ironie en wie is verantwoordelijk voor het trekken van deze grens binnen dit schimmige gebied?